71 737 37 22 biuro@sobotajachira.pl

Z przyjemnością chwalimy się Państwu kolejnym korzystnym wyrokiem w sprawie o tzw. wynagrodzenie za korzystanie z kapitału!

Sąd Rejonowy w Wołowie wyrokiem z dnia 29.11.2022 r. w prowadzonej przez nas sprawie o sygn. akt I C 8/22 w całości oddalił powództwo Santander Bank Polska SA przeciwko naszym Klientom o zapłatę tzw. wynagrodzenia za korzystanie z kapitału (uprzednio – 1,5 roku temu uzyskaliśmy w sprawie Klientów prawomocny wyrok unieważniający umowę kredytu).

Sąd Rejonowy w Wołowie stwierdził, że roszczenie Banku jest w całości bezzasadne, ponieważ pozostaje w sprzeczności z prawem europejskim (dyrektywą 93/13) oraz nie znajduje podstawy także w prawie polskim.

Aktualności