71 737 37 22 biuro@sobotajachira.pl

Z przyjemnością Państwa informujemy, że w dniu dzisiejszym (01.06.2021 r.) Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny (tzw. Wydział „Frankowy”) miał okazję rozpoznawać pierwsze zażalenie Banku na udzielenie przez Sąd zabezpieczenia w postaci wstrzymania obowiązku spłaty rat kredytu na czas trwania procesu z Bankiem Santander Bank Polska S. A.Sąd w całości podzielił naszą argumentację i oddalił zażalenie Banku, a więc utrzymał w mocy postanowienie Sądu o udzieleniu powodom zabezpieczenia.

Sąd tytułował niniejszą sprawę mianem precedensowej i mogącej wyznaczyć linię orzeczniczą Wydziału, wobec powyższego w obszernych ustnych motywach Sąd dał do zrozumienia, że prognozowana linia orzecznicza Wydziału będzie polegała na udzielaniu tego rodzaju zabezpieczeń w każdym przypadku, w którym kredytobiorcy uiścili już na rzecz Banku kwotę odpowiadającą co najmniej sumie kapitału wypłaconego kredytu. Można się więc spodziewać, że w tym kierunku podąży też orzecznictwo pozostałych sędziów Wydziału. W naszej ocenie jest to więc dosłownie ostatni dzwonek dla banków na zaoferowanie rzeczywistych, a nie fikcyjnych ugód.Co istotne, Sąd nie zamknął zarazem możliwości udzielania tego rodzaju zabezpieczeń w przypadkach, gdy Klienci jeszcze nie uiścili nawet kwoty kapitału kredytu.

Pozytywnym prognostykiem jest także fakt, że Sąd uznał, iż uprawdopodobnione jest roszczenie konsumenta o stwierdzenie nieważności umowy kredytu także jako sprzecznej z ustawą (art. 353(1) k.c.). Oznacza to, że jeżeli taka argumentacja znajdzie odzwierciedlenie w wyrokach kończących postępowania, to na skuteczne dochodzenie swych praw będą mieli także okazję Frankowicze niebędący konsumentami, którzy zaciągali kredyty związane z działalnością gospodarczą.

Sygnatura akt: XXVIII Cz 5/21. Skład orzekający: SSO Piotr Bednarczyk (Przewodniczący i Sędzia sprawozdawca), SSO Tomasz Niewiadomski, SSR del. Maciej Wójcicki.

Aktualności