71 737 37 22 biuro@sobotajachira.pl

Z dumą informujemy, że Sąd Okręgowy w Warszawie skierował do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) pytanie prejudycjalne naszego autorstwa, istotne dla wszystkich kredytobiorców restrukturyzowanego Getin Noble Bank SA!

Pytanie brzmi:

Czy art. 6 ust. 1 oraz art. 7 ust. 1 dyrektywy 93/13 w świetle zasady skuteczności i proporcjonalności, jak również art. art. 34 ust. 1 lit b i lit. g oraz 70 ust. 1 i 4 dyrektywy nr 2014/59/UE należy interpretować w ten sposób, że stoją one na przeszkodzie przepisom prawa krajowego, zgodnie z którymi względem banku, wobec którego wszczęto przymusową restrukturyzację, niedopuszczalne jest uwzględnienie wniosku konsumenta o zarządzenie przez sąd środka tymczasowego (zabezpieczenia powództwa) polegającego na zawieszeniu na czas trwania postępowania sądowego obowiązku spłaty rat kapitałowo-odsetkowych wynikającego z umowy kredytu, która prawdopodobnie zostanie uznana przez sąd za nieważną na skutek usunięcia z niej nieuczciwych warunków umownych — tylko z tej przyczyny, że bank tej objęty został przymusową restrukturyzacją?

Zadane pytanie zmierza do ustalenia możliwości zawieszenia przez sąd obowiązku spłaty rat kredytu na czas trwania procesu – pomimo przymusowej restrukturyzacji Banku. Mamy nadzieję, że TSUE w odpowiedzi potwierdzi, że sądy powinny udzielać zabezpieczeń powództw przeciwko Getin Noble Bank SA poprzez zawieszenie obowiązku spłaty rat na czas trwania procesu.

Treść między innymi tego pytania prejudycjalnego opracowana została przez naszą Kancelarię niezwłocznie po ogłoszeniu przymusowej restrukturyzacji Getin Noble Bank S.A. (w dniach 30.09.2022 r.-03.10.2022 r.). Dziękujemy szczególnie za zaangażowanie w proces powstawania pytania mec. Szymonowi Kowalczykowi z naszego zespołu.

Aktualności