71 737 37 22 biuro@sobotajachira.pl

Z przyjemnością dzielimy się z Państwem kolejną wygraną Kancelarii – tym razem w sprawie umowy kredytu zawartej przez przedsiębiorcę z bankiem PKO BP SA!

W wyroku z dnia 10.11.2022 r. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy (sygn. akt VIII GC 12/22) w motywach ustnych stwierdził, że umowa kredytu inwestycyjnego denominowanego do waluty CHF od początku była nieważna ze względu na brak określoności świadczenia. Umowa naruszała zasadę swobody kontraktowej, skoro pozwalała Bankowi na dowolne i niczym nieograniczone kształtowanie kursów waluty.

Jest to kolejny już wyrok potwierdzający pozytywną linię orzeczniczą kształtującą się w sprawach frankowych przedsiębiorców po uchwale Sądu Najwyższego z dnia 28.04.2022 r. (sygn. akt III CZP 40/22).

Aktualności