71 737 37 22 biuro@sobotajachira.pl

Dzisiaj (18.01.2022 r.) zapadł bardzo ważny wyrok w sprawie o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału. Wyrokiem Sądu Okręgowego w Świdnicy z dnia 18.01.2022 r. doszło do oddalenia powództwa Banku BPH S. A. obejmującego roszczenie o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału i zwrot brakującej części kapitału (bank żądał łącznie 607.767 zł). Sąd już na pierwszej rozprawie oddalił wniosek banku o zawieszenie postępowania oraz wszystkie wnioski dowodowe (w tym z przesłuchania stron i biegłego), oddalając powództwo banku w całości. W motywach ustnych została podniesiona m.in. przedwczesność wytoczonego pozwu i brak podstaw merytorycznych żądań banku. Sąd zasądził jednocześnie zwrot kosztów zastępstwa procesowego (10.800 zł) w całości na rzecz naszych Klientów. Wyrok może okazać się bardzo cenny dla wielu Frankowiczów, którzy w ostatnich dniach otrzymują masowo identyczne pozwy od swoich banków.

Aktualności