71 737 37 22 biuro@sobotajachira.pl

Wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 21.12.2020 r. (sygnatura akt: II C 455/20) doszło do unieważnienia całej umowy kredytu indeksowanego zawartej z bankiem GE Money Bank S. A. (obecnie Bank BPH S. A.), w tym do zasądzenia od banku na rzecz kredytobiorców kwoty 139.948,37 zł.

Wyrok jest nieprawomocny, sprawę prowadził radca prawny Adam Sobota.

Aktualności