71 737 37 22 biuro@sobotajachira.pl

Zbycie przedsiębiorstwa to nic innego, jak przeniesienia własności danej firmy na jej nowego nabywcę. Szczegóły tego procesu reguluje polskie prawo. Co konkretnie przepisy mówią o tej procedurze? O czym należy pamiętać w kontekście zbycia przedsiębiorstwa?

W pierwszej kolejności należy wyjaśnić, że zbycie nie jest równoważne sprzedaży. To pojęcie szersze, które z jednej strony zawiera w sobie sprzedaż w klasycznej formie, ale jednocześnie składają się na nie również zamiana, darowizna czy aport do spółki.

Sprawę zbycia mógłby komplikować fakt, że transakcja ta dotyczy w tym konkretnym przypadku przedsiębiorstwa. Pod wieloma względami to instytucja w polskim prawie dość skomplikowana, niejednolita, nierzadko składająca się z wielu elementów mających ogromną wartość pieniężną. Zbycie przedsiębiorstwa może więc wydawać się skomplikowane, nawet pod względem formalnym. Na szczęście obowiązujące w Polsce przepisy pod wieloma względami uprościły ten proces.

Zbycie przedsiębiorstwa – umowa

Wspomniane uproszczenie polega przede wszystkim na tym, że wszystkie składniki przedsiębiorstwa mogą zostać zbyte w ramach jednej umowy. To bardzo wygodne rozwiązanie, ponieważ za pomocą jednego dokumentu przenosi się na nabywcę firmy zarówno ruchomości, jak i nieruchomości, wszelkie wyroby, towary, materiały, środki pieniężne oraz wierzytelności. Przy niejednolitej, często skomplikowanej i zagmatwanej strukturze przedsiębiorstwa, takie formalnie rozwiązanie sprawy zdecydowanie przyspiesza proces zmiany właścicielskiej.

Sama umowa zbycia przedsiębiorstwa powinna mieć formę pisemną z notarialnie poświadczonymi podpisami. Gdy przedmiotem transakcji jest nieruchomość, transakcję należy sformalizować w akcie notarialnym.

Zbycie przedsiębiorstwa – co to oznacza?

Zbycie przedsiębiorstwa nie jest równoznaczne z przeniesieniem na nabywcę długów związanych z dotychczasowym funkcjonowaniem firmy. To oznacza, że zbywca po przeniesieniu właścicielstwa działalności nie zostaje zwolniony z konieczności uregulowania danych zobowiązań finansowych. W tej sytuacji dochodzi do kumulatywnego przystąpienia przez nabywcę do długów przedsiębiorstwa. Stanowi to swojego rodzaju zabezpieczenie wierzytelności, polegające na powiększeniu liczby podmiotów odpowiedzialnych za dług. W tym przypadku nabywca i zbywający zobowiązują się do solidarnego wzięcia odpowiedzialności za dotąd zaciągnięte pożyczki, niespłacone kredyty czy nieuregulowane faktury. Jeśli przedsiębiorstwo jest zadłużone, należy zadbać o to, by umowa zbycia jasno regulowała, w jaki sposób zobowiązanie to będzie zarządzane przez obie strony transakcji.

Zbycie przedsiębiorstwa a VAT

Zgodnie z art. 6 pkt 1 u.p.t.u. transakcje zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa są wyłączone z opodatkowania VAT. Nie ma zatem konieczności w takiej sytuacji regulować daniny od towarów lub usług. Trzeba jednak pamiętać, że zasada ta nie dotyczy zbycia poszczególnych części przedsiębiorstwa, które nie mają zdolności do samodzielnego funkcjonowania jako odrębne przedsiębiorstwo – podlegają one podatkowi VAT według właściwej stawki.

Zbycie przedsiębiorstwa to proces wbrew pozorom bardzo skomplikowany, szczególnie jeśli tyczy firm dużych i składających się z wielu elementów. Aby przejęcie przez nowego właściciela przebiegło sprawnie, warto zwrócić się po pomoc do naszej Kancelarii, która na każdym etapie transferu służy profesjonalnym wsparciem prawniczym.

Aktualności