71 737 37 22 biuro@sobotajachira.pl

Rodzicielski plan wychowawczy to nic innego, jak specjalne porozumienie wypracowane przez rozwodzącą się parę, dotyczące szczegółów sprawowania władzy rodzicielskiej nad wspólnymi dziećmi. Tego rodzaju dokument zdecydowanie ułatwia organizację życia rodziny po prawnym rozwiązaniu małżeństwa, daje nieletnim niezwykle istotne poczucie stabilizacji, a także reguluje różnego rodzaju aspekty opieki nad potomstwem, np. pod kątem kontaktów z dzieckiem.

O władzy rodzicielskiej oraz o kontaktach rozwiedzionych rodziców z dziećmi decyduje sąd, który swoją decyzję opiera na różnego rodzaju czynnikach. Wyrok zawsze zapada z myślą o dobru potomstwa rozstającej się pary. Nic nie stoi na przeszkodzie, by jednak sądowi nieco podpowiedzieć, jak mogłaby wyglądać opieka nad małoletnimi w nowej rzeczywistości, już po rozwiązaniu małżeństwa rodziców. Ci ostatni mogą bowiem dojść do porozumienia i wspólnie wypracować schemat dalszego wychowywania dzieci, który dokładnie określi, z kim mają mieszkać pociechy, jak realizowane będą kontakty rodziców z potomstwem itd.

Sprawdź: Nazwisko dziecka po rozwodzie – czy ulega zmianie?

Jak powinien wyglądać rodzicielski plan wychowawczy?

Rodzice, którzy zdecydują się na skonstruowanie planu wychowawczego, powinni pamiętać, by kierować się dobrem swoich dzieci. To one w największym stopniu odczują skutki rozstania się mamy i taty. Wypracowując więc wspólne porozumienie, zawsze należy spojrzeć na ustalenia pod kątem tego, jakie skutki przyniosą one z punktu widzenia dzieci. Jeśli jakakolwiek kwestia będzie budzić na tym gruncie wątpliwość, sąd na pewno to dostrzeże i istnieje ryzyko, że opracowany plan nie będzie w ogóle brany pod uwagę przy formułowaniu wyroku.

Plan wychowawczy musi być zawarty na piśmie. Zwykle ma formę umowy. Poza tym nie ma żadnych wymogów co do tego, jakie zapisy powinny znaleźć się w tym dokumencie. Na pewno trzeba umieścić w nim dane stron, zawierających porozumienie, czyli rozwodzących się rodziców, a także dzieci, których plan dotyczy. Poza tym powinien on zawierać wszelkie szczegóły dotyczące sprawowania opieki nad dziećmi przez każdego z rodziców już po rozwiązaniu małżeństwa.

Co zwykle zawiera plan wychowawczy?

W rodzicielskim planie wychowawczym określa się np. z kim zamieszka dziecko po rozwodzie rodziców. Idąc dalej, dokument powinien definiować, kiedy dokładnie przypadnie czas kontaktów drugiego rodzica z pociechą, a także jaki wymiar czasowy będą mieć te spotkania. Za pomocą tego dokumentu ustala się także tzw. opiekę naprzemienną (dziecko mieszka co jakiś czas u jednego i u drugiego rodzica). Warto tego rodzaju kwestie doprecyzować bardzo dokładnie, by już po rozwiązaniu małżeństwa nie dochodziło do niepotrzebnych nieporozumień lub nadużyć którejś ze stron. Trzeba bowiem przypomnieć o tym ponownie – wszelkie tego rodzaju destabilizacje najbardziej odbiją się nie na rozwodzących się dorosłych, ale na ich pociechach.

Plan wychowawczy może nawet zakładać to, czy władza rodzicielska będzie przysługiwać obojgu rodziców, czy może tylko jednemu z nich. To kwestia niezwykle istotna, gdyż będzie w dużej mierze rzutować na podejmowane decyzje związane z przyszłością dziecka, np. wybór szkoły.

Dokument może też precyzować, w jaki sposób zarządzany jest majątek dziecka (np. gdy otrzymało ono po kimś pokaźny spadek).

Czy rodzicielski plan wychowawczy jest obowiązkowy?

Nie, plan wychowawczy jest opcją całkowicie dobrowolną. Brak tego dokumentu nie wpływa w żaden sposób na przydzieleniu którejkolwiek ze stron władzy rodzicielskiej. Warto mimo wszystko zdecydować się na podpisanie takiego porozumienia, głównie ze względu na dobro dzieci. Taki plan wprowadza także odpowiednią organizację w życiu samych rodziców, którzy mają dokładnie rozpisane zadania i łatwiej im odnaleźć się w porozwodowej rzeczywistości.

Oczywiście, wypracowanie wspólnymi siłami planu wychowawczego nie jest łatwe. Co więcej – bywa, że przez skonfliktowane strony staje się wręcz niemożliwe. Tego typu porozumienie warto mimo wszystko skonstruować przy profesjonalnym wsparciu prawnika. Zwiększy to bowiem prawdopodobieństwo tego, że plan będzie korzystny dla każdej ze stron, a także zostanie pozytywnie oceniony przez sąd i tym samym wzięty pod uwagę przy ustalaniu ostatecznego wyroku.

Jeśli potrzebują Państwo pomocy przy skonstruowaniu rodzicielskiego planu wychowawczego, zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią.

Sprawdź także: Rozprawa rozwodowa – przebieg, ile trwa, jak wygląda?

Aktualności